Începând cu luna septembrie, implementăm un nou proiect – “Prin educație schimbăm lumea”
13 Octombrie 2022

Context:

• Performanțe educaționale în scădere datorate învățământului online, a dificultăților elevilor de a înțelege conținuturile educaționale online și a lipsei de interacțiune față în față.

• Probleme psiho-emoționale: depresie, apatie, lipsă de interes.

Tulburări psiho-comportamentale determinate de implicarea redusă a părinților și de stresul provocat de pandemie.

Lipsa abilităților sociale, dificultăți de a asocia informațiile teoretice cu aplicațiile practice.

Dificultăți ale cadrelor didactice de a combina metodele formale de învățare cu cele non-formale.

Provocări întâmpinate în lucrul cu copii din categoriile vulnerabile și absența consilierilor școlari.

• Precaritatea resurselor materiale și umane necesare pentru desfășurarea de activități extracuriculare.

Lipsa spațiilor adecvate derulării de ateliere outdoor.

Cine: Fundația Estuar în parteneriat cu Asociatia Four Change, Școala Gimnazială Nr 142, Școala Gimnazială Sfântul Andrei și Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu.

Obiectiv general: crearea unui sistem de măsuri educaționale integrate și sustenabile pentru 330 de elevi din învățământul preuniversitar și pentru 45 de persoane (39 personal didactic si 6 personal de sprijin) care să ducă la: reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, promovarea accesului egal la învățământul preuniversitar de calitate, reintegrare în educație și formare.

Scop

- Educație experiențială și nonformală, dezvoltare socio-emoțională, formare profesională.

- Creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar.

- Îmbunătățirea competențelor personalului didactic.

- Promovarea de servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor, pentru o școală incluzivă.

Cum facem:

Creăm prima Academie de Teatru Școlar și Educație nonformală outdoor din București – spațiu privat de activități educaționale, recreere și evenimente în natură.

Organizăm Programul de instruire “Abilitățile viitorului” pentru cadrele didactice pentru a le pregăti să răspundă adecvat și inovativ, nevoilor educaționale și emoționale ale elevilor.

Derulăm Ateliere de învățare experiențială pentru copii. Profesorii instruiți deja, vor ajuta copiii, prin metode interactive, să-și dezvolte abilitățile secolului 21 (comunicare, colaborare, creativitate, gândire critică).

Implicăm copiii în Programul de Dezvoltare a Abilităților socio-emoționale care vizează atât dezvoltarea personală, cât și consilierea vocațională.

Propunem un Program Inovativ de Implicare comunitară prin metode de educație nonformală outdoor.

Unde: în Regiunea București – Ilfov (sectorul 6 al Capitalei) - Școala Gimnazială Sfântul Andrei, Școala Gimnazială Nr. 142 și Liceul Tehnologic Sfântul Antim Ivireanu.

Durată: 17 luni, începând cu septembrie 2022

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă: 1.730.800,44 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.384.640,34 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 339.323,67 lei

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org