TOUR – Together for Ukrainian Refugees
5 Decembrie 2022

RO

Din decembrie, derulăm un nou proiect menit să vină în sprijinul refugiaților ucrainieni. 300 de refugiați cazați la Centrul de Tranzit al Universității Tehnice de Construcții  din București vor beneficia de un program de sprijin adaptat nevoilor lor, cu scopul facilitării accesului la servicii sociale și educaționale necesare pentru depășirea situației de vulnerabilitate.

Context

Începând cu data de 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina, marcând o escaladare abruptă a conflictului ruso-ucrainean, care începuse în 2014. România a început să primească refugiați din data de 24 februarie 2022. De la începutul conflictului peste un milion de ucraineni au sosit în România. Dintre aceștia, aproximativ 85.000 de persoane sunt încă în țară. 

În România exista o serie de centre de primire a refugiaților din Ucraina, unul dintre ele fiind cel din cadrul căminelor Universității Tehnice de Construcții din Bucuresti (UTCB). Din luna martie 2022 și până în prezent, au beneficiat de cazare aici, peste 2000 de persoane refugiate.

Asociația Four Change asigură încă de la început, buna funcționare a Centrului și contribuie la furnizarea de servicii sociale și educaționale pentru refugiați.

În prezent, 100 de copii aflați în Centru au acces limitat la servicii educaționale adaptate nevoilor lor, neputând frecventa orele de școală, înregistrând astfel, întârzieri privind acumularea de cunoștințe.

Beneficiari deserviți: 300 refugiați din Ucraina cazați la Centrul de Tranzit din cadrul UTCB

Scop: Dezvoltarea unui program de sprijin, în vederea facilitării accesului la servicii sociale, educaționale și alte măsuri necesare pentru depășirea situației de vulnerabilitate. 

Durată: 05.12.2022 – 31.05.2023

Activități

Furnizarea de activități de informare și consiliere socială pentru 300 de persoane (300 analize de nevoi și cel puțin 100 sesiuni de consiliere socială cu beneficiarii adulți)

Derularea unui program de învățare a limbii române pentru 90 de copii (cel puțin 40 de sesiuni organizate)

Derularea unui program de educație nonformală pentru dezvoltarea diverselor abilități și încurajarea lucrului în echipă, pentru 90 de copii - ateliere de muzico-terapie, exerciții de cunoaștere și colaborare, jocuri de rol, simulări, vânătoare de comori, teatru de umbre, teatru de improvizație, animație socio-educativă și stradală, teatru-imagine, percuție, film, jonglerie, clovnerie, upcycling (20 sesiuni de muzico-terapie si 20 sesiuni de teatru orgzanizate)

Furnizarea de sprijin direct prin acordarea a kituri igienico – sanitare și pachete alimentare pentru 300 de persoane 

Furnizarea de sesiuni de supervizare pentru 10 voluntari implicați în cadrul centrului – vor fi abordate situațiile dificile cu care se confruntă voluntarii în interacțiunea cu refugiații (cel puțin 6 sesiuni de supervizare)

Finanțator: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS

Sumă 35.000 euro

Proiectul este derulat de Asociația Four Change și beneficiază de finanțare prin Programul „SUPPORT UKRAINE - Active support measures for Ukrainian citizens fleeing the war" finanțat de Diakonie Katastrophenhilfe, prin FONSS- Federația Organizaților Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

_ _

UKR

З грудня ми запустили новий проєкт на підтримку українських біженців. 300 біженців, розміщених у Транзитному центрі Технічного університету будівництва в Бухаресті, скористаються програмою підтримки, адаптованою до їхніх потреб, з метою полегшення доступу до соціальних та освітніх послуг, необхідних для подолання їхньої

Контекст

24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну, що ознаменувало різку ескалацію російсько-українського конфлікту, який розпочався у 2014 році. Румунія почала приймати біженців 24 лютого 2022 року. З початку конфлікту до Румунії прибуло понад мільйон українців. З них близько 85 000 все ще перебувають у країні.

У Румунії є ряд центрів для прийняття біженців з України, один з яких знаходиться в гуртожитках Будівельного технічного університету в Бухаресті (UTCB). З березня 2022 року і до цього часу тут розмістили понад 2000 біженців.

Від самого початку Асоціація Four Change забезпечує безперебійну роботу Центру та сприяє наданню соціальних та освітніх послуг для біженців.

Наразі 100 дітей у Центрі мають обмежений доступ до освітніх послуг, адаптованих до їхніх потреб, не можуть відвідувати навчальні години, що призводить до затримок у накопиченні знань.

Отримувачі послуг: 300 біженців з України, розміщених у Транзитному центрі UTCB

Мета: Розробити програму підтримки для полегшення доступу до соціальних, освітніх та інших послуг, необхідних для подолання вразливості.

Тривалість: 05.12.2022 - 31.05.2023

Діяльність

Надання інформаційних та соціальних консультацій для 300 осіб (300 аналізів потреб та щонайменше 100 соціальних консультацій з дорослими бенефіціарами)

Проведення програми вивчення румунської мови для 90 дітей (організовано щонайменше 40 занять)

Проведення програми неформальної освіти для розвитку різних навичок та заохочення командної роботи для 90 дітей - музико терапевтичні майстер-класи, знайомство та спільна робота, рольові ігри, моделювання, пошуки скарбів, театр тіней, театр імпровізації, соціально-освітня та вулична анімація, театр образів, перкусія, кіно, жонглювання, клоунада, апсайклінг (20 занять з музикотерапії та 20 занять з організованого театру).

Надання прямої підтримки шляхом надання гігієнічних наборів та продуктових наборів для 300 осіб 

Проведення супервізійних сесій для 10 волонтерів, залучених до роботи в центрі - будуть розглянуті складні ситуації, з якими стикаються волонтери при взаємодії з біженцями (щонайменше 6 супервізійних сесій)

Cпонсорів: FONSS

Сума 35.000 євро

Проєкт реалізується Асоціацією Four Change та фінансується в рамках програми "ПІДТРИМКА УКРАЇНИ - активні заходи підтримки громадян України, які тікають від війни", що фінансується Diakonie Katastrophenhilfe через FONSS - Федерацію неурядових організацій соціального служіння.

_ _

ENG

Starting December, we run a new project to support Ukrainian refugees. 300 refugees accommodated at the Transit Centre of the Technical University of Construction in Bucharest will benefit from a support programme adapted to their needs, with the aim of facilitating access to social and educational services necessary to overcome their vulnerability.

Background

As of 24 February 2022, Russia invaded Ukraine, marking an abrupt escalation of the Russian-Ukrainian conflict, which began in 2014. Romania began receiving refugees on 24 February 2022. Since the start of the conflict more than a million Ukrainians have arrived in Romania. About 85.000 of them are still here.

In Romania there are a number of centres for refugees from Ukraine, one of them being the one in the buildings of the Technical University of Construction in Bucharest (UTCB). From March 2022 until now, more than 2000 refugees have been accommodated here.

We at Four Change Association have been ensuring from the beginning, the smooth running of the Centre and we are still contributing  to the provision of social and educational services for refugees.

Currently, 100 children in the centre have limited access to educational services adapted to their needs, being unable to attend school and thus experiencing delays in their learning process.

Beneficiaries served: 300 refugees from Ukraine accommodated at the UTCB Transit Centre

Purpose: To develop a support programme to facilitate access to social, educational and other services necessary to overcome vulnerability.

Duration: 05.12.2022 - 31.05.2023

Activities

Provision of information and social counselling activities for 300 people (300 needs analyses and at least 100 social counselling sessions with adult beneficiaries)

Running a Romanian language learning programme for 90 children (at least 40 sessions organised)

Running a non-formal education programme to develop various skills and encourage teamwork for 90 children - music therapy workshops, getting to know each other and working together, role-playing, simulations, treasure hunts, shadow theatre, improvisation theatre, socio-educational and street animation, image theatre, percussion, film, juggling, clowning, upcycling (20 sessions of music therapy and 20 sessions of organised theatre)

Provide direct support through the provision of hygiene kits and food packages for 300 people 

Supervision sessions for 10 volunteers involved in the centre - difficult situations faced by volunteers in interacting with refugees will be addressed (at least 6 supervision sessions provided)

Funder: FONSS

Amount: 35.000 euros

The project is implemented by Four Change Association and is funded by the programme "SUPPORT UKRAINE - Active support measures for Ukrainian citizens fleeing the war" financed by Diakonie Katastrophenhilfe, through FONSS - Federation of Non-Governmental Organisations for Social Services.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org