Utilizarea tehnologiilor mobile de sănătate - proiect Erasmus+
6 Ianuarie 2023

Începând cu luna ianuarie, alături de parteneri din 5 țări europene, implementăm un nou proiect dedicat persoanelor cu probleme sănătate mintală. 

Proiect de parteneriat pentru cooperare cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+ 

CONTRACT NUMĂRUL – 2022-1-RO01-KA220-ADU-000088238

Titlu proiect: PROGRAM DE FORMARE PENTRU UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MOBILE DE SĂNĂTATE, DE CĂTRE PERSOANELE CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ 

Data de început:  01/01/2023

Durata de implementare: 24 de luni 

Finanțare: 250 000,00 €

Aplicant Fundația Estuar  (Romania) 

Parteneri

  • FUNDACION C.V. SANTOS ANDRES, SANTIAGO Y MIGUEL (Spania)
  • SENT – Slovensko zdruzenje za dusevno zdravje (Slovenia) 
  • PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VIESOJI ISTAIGA (Lituania) - 
  • RUHR UNIVERSITAET BOCHUM (Germania) 
  • INNOVATION HIVE (Grecia)
  • Asociatia Four Change (Romania) 

Ce ne propunem?

- Proiectul va dezvolta abilitățile și competențele digitale ale personelor cu probleme de sănătate mintală (PPSM) în domeniul utilizării tehnologiilor mobile de sănătate. Acest lucru va presupune dezvoltarea unui instrument specific de formare digitală ce va fi exploatat direct de PPSM, astfel, dobândirea de competențe digitale va fi încorporată în metodologia de formare în sine.

- Proiectul va sprijini incluziunea socială a PPSM prin creșterea gradului de autogestionare a acestora și dobândirea de competențe digitale, precum și prin adoptarea de tehnologii implementate la nivelul societății și care, printre altele, vor îmbunătăți comunicarea dintre PPSM și profesioniștii din domeniul sănătății și alte persoane suport.

- Proiectul va crea o metodologie de formare flexibilă, adaptată la nevoile și procesele de învățare ale PPSM, bazată pe formare experiențială și oportunități de învățare digitală și mixtă.

Context

În 2018, 11% dintre adulții din țările UE prezentau simptome de probleme de sănătate mintală. Pandemia COVID-19 și criza socio-economică ulterioară au generat o povară crescută a problemelor de sănătate mintală, cu dovezi emergente ale unor rate ridicate de stres, anxietate și depresie; la care se adaugă lipsa de organizare a sistemului de asistență medicală pentru cei cu afecțiuni de sănătate mintală preexistente. Această situație a generat necesitatea de a îmbunătăți serviciile de autogestionare și de sprijin la distanță pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală (PPSM).

Obiectiv general

MENTAL MOBILE HEALTH/SĂNĂTATE MINTALĂ MOBILĂ este lansat cu scopul de a crește competențele persoanelor cu afecțiuni de sănătate mintală (PPSM) în vederea îmbunătățirii autogestionării acestora prin adoptarea de soluții de sănătate mobilă.

Proiectul adresează:

- Nevoia de îmbunătățire a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor PPSM în ceea ce privește autogestionarea sănătății mintale cu ajutorul aplicațiilor de sănătate.

-  Nevoia de o metodologie adaptată care să arate PPSM ce este relevant pentru ei și să le permită să fie instruiți înainte de a utiliza aplicații de sănătate mobilă, în viața lor de zi cu zi.

- Nevoia profesioniștilor din domeniul sănătății mintale de a să învăța despre instrumente inovatoare de sprijinire a autogestionării pacienților lor, pentru a fi capabili să se implice în procesele de formare.

- Nevoia susținătorilor (rude, prieteni) și alte părți interesate relevante de a înțelege oportunitățile și provocările detrminate de sănătatea mobilă.

Principalul grup-țintă sunt persoanele cu probleme de sănătate mintală (persoanele care suferă de depresie, anxietate, stres sau dependență, precum și cele afectate de boli psihice severe.

Grupul țintă secundar sunt profesioniștii din domeniul sănătății mintale care lucrează zilnic cu PPSM și care vor putea susține adoptarea soluțiilor de sănătate mobilă.

ACTIVITĂȚI

  • Dezvoltarea unei Metodologii de Formare Experiențială 
  • Elaborarea unui Pachet de formare
  • Dezvoltarea unui Instrument digital de formare 

Impact preconizat:

- 250 de persoane cu probleme de sănătate mintală își sporesc competențele în ceea ce privește autogestionarea și adoptarea serviciilor de sănătate mobilă. 

- 3.500 de PPSM, profesioniști din domeniul sănătății mintale, persoane de sprijini și părți interesate își vor spori gradul de conștientizare cu privire la modul de promovare a autogestionării și adoptarea serviciilor de sănătate mobilă.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org