CartoonED - Promovarea educației STEM pentru tineri prin metodologii ce includ desene animate educaționale și tehnologii e-learning
3 Martie 2023

*STEM - STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics (Știință, tehnologie, inginerie și matematică)

Proiect de parteneriat pentru cooperare cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+

CONTRACT NUMĂRUL 2022-3-RO01-KA210-YOU-000096793

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni, începând cu data de 01.03.2023 şi finalizându-se în data de 30.06.2024.

Finanțarea: 60000 EUR.

Aplicant: Asociația Four Change

Parteneri:

  • Asociația Four Change (Romania)
  • Jedna Mladost - One youth (Croatia)
  • RITE Research Institute for Technological Evolution (Cipru)

Context:

Studiile finanțate de Comisia Europeană și realizate de comunitățile STEM au evidențiat probleme majore în ceea ce privește situația STEM în sistemele educaționale europene: atractivitatea scăzută și nevoile neacoperite de pe piața muncii în sectoarele legate de STEM, care se așteaptă să înregistreze creșteri în viitor. Conform ultimelor rezultate PISA (2018), mai mult de unul din cinci copii de 15 ani din UE nu poate finaliza nici măcar sarcini simple în domeniul testat (22,4 % matematică & 21,6 % științe). Printre primele cinci țări cu rezultate slabe se numără Croația, Cipru și România. Desenele animate educaționale se numără printre materialele didactice eficiente utilizate în procesul de predare.

Ce își propune proiectul?

CartoonED vrea să contribuie la transformarea digitală prin crearea unei platforme puternice de e-learning pe tema educației STEM, bazată pe abordarea desenelor animate, ca metodă de predare și învățare.

Obiective generale:

- OBIECTIVUL 1 - Dezvoltarea unei platforme creative de e-learning, bazată pe artele vizuale și care vizează promovarea educației STEM în rândul tinerilor, dezvoltarea competențelor digitale în rândul tinerilor și al profesioniștilor din domeniul tineretului, sensibilizarea tinerilor cu privire la incluziunea socială și promovarea patrimoniului cultural european divers în ceea ce privește dialectul lingvistic în rândul tinerilor și al profesioniștilor din domeniul tineretului.

- OBIECTIVUL 2 - Integrarea tehnologiilor de animație și a învățării creative în cadrul proceselor educaționale prin crearea unei metodologii inovatoare unice care vizează valorificarea desenelor animate ca instrument pedagogic pentru a preda STEM și pentru a oferi tinerilor practicieni și studenților instrumentul de a-și crea propriile desene animate educaționale în vederea inovării în materie de învățare.

Primul grup țintă (direct) sunt organizațiile, experții educaționali, managerii de proiect și practicienii care lucrează în domeniul tineretului, al educației non-formale și al inovării, al STEM, al dezvoltării competențelor digitale, al patrimoniului cultural și al incluziunii sociale.

Al doilea grup țintă (direct) este format din 21 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani din Cipru, Croația și România care participă la activitățile proiectului.

Grupurile țintă indirecte: Părțile interesate (private și publice) care vor beneficia de activitățile, concluziile și rezultatele acestui proiect, în special institutele de învățământ din țările partenere. Rezultatele proiectului vor fi diseminate către peste 600 de tineri cu medii diferite.

ACTIVITĂȚI

Pe lângă activitățile orizontale ale proiectului, care sunt managementul de proiect, asigurarea calității și diseminarea, principala activitate a proiectului este dezvoltarea unei platforme de e-learning, o resursă cu sursă deschisă, care vizează predarea de competențe STEM și digitale pentru tineri, precum și promovarea incluziunii sociale și a patrimoniului cultural european în rândul tinerilor și al tinerilor practicieni.

Rezultate:

  • 1 Cadru metodologic pentru educația STEM adresată tinerilor (7-18 ani)
  • 1 Program de învățare pentru tineri (13-18 ani) care include dezvoltarea competențelor digitale, educația STEM și sensibilizarea cu privire la incluziunea socială prin intermediul unor metodologii de educație bazate pe modele de roluri.
  • 3 Desene animate educaționale pe tema educației STEM realizate de tineri (13-18 ani) pentru tineri (7-13 ani). Desenele animate includ tineri dezavantajați din punct de vedere social ca personaje de desene animate, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la incluziunea socială. Acestea vor fi sincronizate în limba engleză și în 3 anumite dialecte lingvistice ale partenerilor.

După evaluare, programul pilot va fi testat cu grupul țintă (21 de tineri de 13-14 ani) în fiecare dintre țările partenere. Sincronizarea desenelor animate în limbile partenerilor va fi dezvoltată în dialectul specific al zonei în care aceștia sunt stabiliți.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org