AVENTURĂ PRIN LECTURĂ - proiect dedicat copiilor din Giurgiu
2 Mai 2023

Prevenirem și combatem riscul de analfabetism funcțional în rândul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate prin asigurarea accesului la activități specifice de literație.

Titlu proiect Aventură prin lectură

Finanțator Fundația United Way of Romania – Drumul Împreună România | Sumă 71.850 RON

Durată: Aprilie 2023 – Decembrie 2023

Beneficiar: Școala Gimnazială Nr.1 Cosoba – 60 de copii aflați în situație de vulnerabilitate socio-economică/educațională/ risc de eșec școlar.

Scopul proiectului: Prevenirea și combaterea riscului de analfabetism funcțional în rândul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate prin asigurarea accesului la activități specifice de literație.

*LITERAȚIE = dezvoltarea competențelor de lectură și scriere care facilitează înțelegerea şi învățarea, folosirea și evaluarea critică a informațiilor care includ texte scrise, electronice și imagini.

Obiective:

O1. Dezvoltarea literației la copiii aflați în situație de vulnerabilitate din școlile partenere în proiect.

O2. Creșterea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare profesională care vizează abilitarea acestora pentru susținerea unui demers didactic care să conducă la dezvoltarea competențelor de literație la elevi. 

O3. Creșterea gradului de conștientizare a părinților privind necesitatea stimulării lecturii la copii.

Activități:

o   Dotarea și amenajarea clubului de lectură

o   Evaluarea nivelului de literație copii

o   Stimularea literației prin

Implicarea unui specialist educațional (cadru didactic) care participă la cursul de formare profesională oferit prin proiect.

- Alocarea de timp pentru de peer learning/ tutoring în care copiii își oferă ajutor reciproc pentru a rezolva anumite sarcini specific definite în acest scop.

Organizarea de excursii tematice în care copiii vizitează librării, biblioteci, alte spații în care se promovează lectura. Întâlniri cu persoane speciale, scriitori sau copii care citesc mult și doresc să împărtășească aspecte ce țin de motivația lor pentru lectură.

o   Activități cu voluntari, invitați speciali – care să ofere sprijin atât în asistarea copiilor pentru a-și îmbunătăți competențele de scris-citit și gândire critică, cât și pentru activități de dotare/ amenajare spații /strângere de resurse materiale necesare proiectului.

o   Activități cu părinții pentru creșterea gradului de conștientizare a necesității lecturii în familie - tematică rolul părintelui în încurajarea copilului să citească.

Rezultate așteptate:

- Cel puțin 60 de copii aflați în situație de vulnerabilitate socio-economică vor beneficia de evaluarea nivelului de literație & vor participa la activități de literație.

- 1 Club de lectură amenajat.

- Cel puțin 2 (două) cadre didactice participă la cursul de formare profesională care vizează abilitarea pentru susținerea unui demers didactic care să conducă la dezvoltarea literației la elevi.

- Cel puțin 10 voluntari sunt implicați în activități.

- Minim 30 de părinți participă la cel puțin o activitate de conștientizare și implicare în activități de lectură cu copiii.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org