Inovație în Educație în Județul Giurgiu - un nou proiect finalizat cu succes
10 Ianuarie 2024

Proiectul nostru a fost derulat alături de partenerii noștri de încredere, Fundația Estuar și Școala Gimnazială Nr 1 Vânătorii Mici, și s-a axat pe patru direcții principale:

1. Sprijin Integrat pentru Elevii din Medii Rurale și Minoritățile Roma

Am oferit un sprijin integrat, acordând atenție deosebită elevilor proveniți din medii rurale și minorităților Roma. 330 de elevi au beneficiat de programe inovatoare de învățare experiențială, dezvoltare psiho-socială și educație nonformală. Aproximativ 11,21% dintre acești elevi reprezintă comunitatea Roma, iar minim 5 elevi sunt cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale.

2. Îmbunătățirea Competențelor Personalului Didactic

Am investit în dezvoltarea profesională a personalului didactic și de sprijin, implicând 37 de profesori și 3 membri ai personalului din Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici în programe de formare ale Academiei de Teatru și Educație Nonformală. Scopul nostru a fost să promovăm servicii educaționale de calitate și să contribuim la crearea unei școli incluzive.

3. Dezvoltarea Abilităților Socio-Emoționale ale Elevilor

Prin 192 de ateliere de dezvoltare personală, am lucrat împreună cu cei 330 de elevi pentru a dezvolta abilități socio-emoționale esențiale. Aceste ateliere au abordat aspecte precum lucrul în echipă, mentorat și învățarea bazată pe proiecte, având ca scop prevenirea abandonului școlar și creșterea angajamentului elevilor.

4. Creșterea Implicării Comunitare

Am implementat un program inovativ de implicare comunitară, folosind metode nonformale pentru a spori creativitatea, gândirea critică și implicarea comunitară a celor 330 de elevi implicați în proiect.

Vrem să mulțumim tuturor celor implicați pentru contribuția esențială la succesul acestui proiect. Realizările noastre reflectă angajamentul nostru față de educație și incluziune socială.

Împreună, am construit nu doar programe educaționale, ci și o comunitate mai puternică și mai unită. Continuăm să ne implicăm în proiecte care aduc schimbări semnificative și durabile în viața copiilor și tinerilor noștri.

Vă invităm să rămâneți conectați și să urmăriți proiectele noastre viitoare, pentru că educația este cheia spre un viitor mai bun și echitabil pentru toți!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org