Comunicat de presă – Şanse egale din domeniul social şi sănătate
21 Septembrie 2015

Miercurea Ciuc, 21 septembrie 2015

IMG_1649 Astăzi, 21 septembrie 2015, la Sala de conferinţa Jakab Antal, din Miercurea Ciuc, a avut loc seminarul regional “Şanse egale din domeniul social şi sănătate”.

 Organizat de către Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociaţia Four Change şi Asociaţia Naţională a Infirmierelor, evenimentul susţinut în cadrul proiectului” Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” şi-a propus să pună în discuţie maniera în care se poate promova egalitatea de şanse şi gen acordată femeilor din România.

Astfel, dl. Fodor Vanyo Csaba, manager de proiect, reprezentant al Asociaţiei Caritas Alba-Iulia a adus la cunoştinţa celor prezenţi, obiectivele proiectului şi acţiunile principale desfăşurate în cadrul acestuia – organizarea de cursuri de calificare în meseria de infirmier pentru 765 femei-, precum şi importanţa consolidării accesului egal pe piaţa muncii.

Totodată, dna Szabo Erzsebet, director al Asociaţiei Naţionale a Infirmierelor, a prezentat, în linii mari, scopul, misiunea şi obiectivele ANI, punctând faptul că femeile angajate în sistemul social şi de sănătate, lucrează ca infirmiere fără a fi calificate. De asemenea, deşi acestea înţeleg importanţa reprezentării lor şi rolul Asociaţiei, se tem să adere ca şi membre, pentru a nu-şi pierde locul de muncă.

Reprezentanţii Asociaţiei Four Change au punctat rezultatele studiului realizat în perioada octombrie-decembrie 2014, privind segregarea profesională. Obiectivele generale ale studiului au fost: identificarea perspectivei angajatorilor, identificarea aspectelor sociale la nivelul comunităţilor, identificarea oportunităţilor de dezvoltare a carierei în medii diferite de rezidenţa şi identificarea oportunităţilor de acces a femeilor la calificare în domeniul sănătate şi social.

Rezultatele studiului au indicat că femeile din România se confruntă cu discriminare de gen, atât din punct de vedere al locului pe care îl ocupă în familie și la serviciu, cât și din punct de vedere al câştigului salarial, puterii de decizie, timpului liber disponibil şi al sănătății.IMG_1697

Concluziile întâlnirii s-au concentrat pe ideea că societatea civilă și autoritățile publice joacă un rol esențial în susținerea principiului egalității de șanse, precum și în promovarea femeilor în societate, mai ales în domeniul social şi sănătate. Activităţile de informare în vederea educării, consilierea femeilor discriminate şi importanţa aplicabilităţii legislaţiei în domeniu sunt direcţii de urmat, pentru ca la nivelul societăţii româneşti să putem vorbi despre respect de sine al femeilor şi încredere.

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie DMI 6.3” Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, are o durată de 18 luni şi un Valoarea total eligibilă a proiectului: 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile este de 5.763.435.76 RON.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi Asociaţiei Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială, la numărul de telefon 0724.327941 e-mail: gyorgy.peter@caritas-ab.ro, persoana de contact Péter György.

Notă pentru redactori:

Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială este parte integrantă a organizaţiei Caritas Alba a cărei misiune este promovarea carităţii şi dreptăţii sociale. Ne adresăm persoanelor vulnerabile din 5 judeţe ale ţării (Alba, Covasna, Hunedoara, Harghita, Mureş) cărora Asociaţia Caritas le oferă o paletă largă de servicii precum: îngrijire la domiciliu după o perioadă de spitalizare, servicii de suport, servicii de bază, servicii paleative la domiciliu, în ambulatoriu și în staționar (prin unități cu pături) şi servicii de consiliere și sprijin acordate familiilor persoanelor bolnave și/sau în vârstă și/sau cu dizabilități.

În plus Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială susţine promovarea parteneriatului local, regional și național pentru acordarea de asistență socială și de îngrijire la domiciliu, organizează activități de formare profesională, organizează campanii de informare publică privind drepturile sociale ale persoanelor bolnave și/sau în vârstă și/sau cu dizabilități şi promovează voluntariatul, toate în vederea susţinerii dezvoltării economice şi sociale a comunităţii.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org