Masă rotundă la Cosoba: Dezbateri și Soluții pentru Bunăstarea Seniorilor și a Comunității
15 Martie 2024

Masa rotundă a fost organizată sub egida Asociației Four Change, în cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, cu sprijinul și colaborarea strânsă a Școlii Gimnaziale Nr.1 Cosoba.

Participanții au avut oportunitatea să împărtășească idei, preocupări și experiențe legate de îngrijirea și sprijinirea persoanelor vârstnice din comunitate. S-au discutat aspecte legate de accesul la servicii sociale, nevoile de sănătate, activitățile recreative și sociale, precum și soluții pentru implicarea mai activă a persoanelor în vârstă în viața comunității.

Prin intermediul acestei mese rotunde, am creat un spațiu de dialog și colaborare între diferitele părți interesate, cu scopul de a identifica cele mai bune practici și de a dezvolta strategii și proiecte viabile pentru a sprijini și îmbunătăți viața persoanelor în vârstă din Cosoba. Acest eveniment a reprezentat un pas important în direcția construirii unei comunități mai incluzive, solidare și orientate către nevoile tuturor membrilor săi.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org