50 de Specialiști în Servicii Sociale din Giurgiu, Absolvenți ai Cursului de Mediator Social
8 Aprilie 2024

Cursul a oferit participanților instrumentele și cunoștințele necesare pentru a deveni mediatori sociali eficienți și competenți, având un impact pozitiv asupra calității vieții și incluziunii sociale a comunităților locale, în special a celor din mediile defavorizate.

Această realizare demonstrează eficiența și importanța colaborării internaționale în promovarea dezvoltării locale și în combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, comunitățile locale au acces la resurse și expertiză pentru a implementa proiecte care să sprijine dezvoltarea durabilă și incluziunea socială.

Felicitări specialiștilor din Giurgiu pentru efortul lor și pentru angajamentul lor în promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării locale durabile!

Cursul face parte din Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org