Finalizarea Proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”
30 Aprilie 2024

La sfârșitul lunii aprilie, am finalizat cu succes proiectul „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, derulat pe parcursul a trei ani. Proiectul a avut un impact considerabil în comunitățile vizate, rezultatele obținute fiind deosebit de importante pentru dezvoltarea și integrarea grupurilor vulnerabile.

Cu o durată de implementare de 32 de luni (începând cu 01.09.2021), proiectul a dezvoltat un pachet complex de servicii sociale de calitate adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

Rezultate remarcabile

Un număr de peste 400 de copii au beneficiat de activitățile educaționale și de implicare civică organizate în cadrul proiectului. În total, au fost desfășurate 724 de ateliere, dintre care:

  • 310 ateliere pentru ciclul gimnazial
  • 414 ateliere pentru ciclul primar

Comunități vizate

Proiectul a avut o acoperire extinsă, fiind implementat în 9 comunități din județul Giurgiu și într-o comunitate din județul Prahova. Aceste comunități au beneficiat de activități și resurse menite să sprijine dezvoltarea personală și socială a copiilor și adolescenților.

Formare profesională

Un alt obiectiv important al proiectului a fost formarea profesională. Astfel, am organizat cursuri de Manager în Servicii de Asistență Socială și Mediator social pentru 75 de persoane. Aceste cursuri au avut ca scop pregătirea specialiștilor pentru a oferi servicii de calitate în comunitățile lor.

 

Conferința de Închidere a Proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale” a avut loc la Giurgiu

Miercuri, 24 aprilie 2024, a avut loc Conferința de închidere a proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, desfășurată în Amfiteatrul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu. Evenimentul a fost organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în calitate de Promotor de proiect, în parteneriat cu Fundația Estuar și Asociația Four Change.

Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale

Un aspect esențial al proiectului a fost dezvoltarea unei strategii pentru îmbunătățirea serviciilor sociale în județul Giurgiu. Cu sprijinul doamnei Diana Chiriacescu, am realizat o diagnoză comprehensivă a serviciilor sociale din acest județ, identificând punctele forte și ariile care necesită îmbunătățiri. Această strategie va servi ca bază pentru dezvoltarea viitoare a serviciilor sociale în regiune.

Mulțumiri

Dorim să mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect pentru efortul și dedicarea lor. Fără sprijinul și implicarea activă a comunităților locale, a specialiștilor și a voluntarilor, aceste rezultate impresionante nu ar fi fost posibile. Continuăm să ne dedicăm misiunii noastre de a sprijini dezvoltarea grupurilor vulnerabile și de a crea punți solide pentru o comunitate mai puternică și mai unită.

Pentru mai multe informații despre proiectele noastre și pentru a afla cum vă puteți implica, vă invităm să ne urmăriți pe site-ul nostru și pe rețelele sociale.

*Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale*

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și derulat în parteneriat cu Fundatia Estuar și Dgaspc Giurgiu și Punte Dgaspc Giurgiu

www.eeagrants.org
www.eeagrants.ro
www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

 

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org