50 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ONG-urilor din Bacau au identificat soluţii pentru îmbunătăţirea situatiei grupurilor vulnerabile
16 Noiembrie 2015

50 de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ONG-uri din Bacau au participat vineri, 13 noiembrie 2015, la Hotel Dumbrava din Bacau la Întâlnirea de lucru „Grupuri vulnerabile – nevoi pe hârtie vs nevoi reale”.

Evenimentul a fost organizat de către Fundatia de Sprijin Comunitar împreună cu Asociaţia Four Change şi a pus în discuţie diferite provocări şi soluţii ale sistemului de asistenţă socială, în vederea elaborării şi implementării de viitoare proiecte şi politici de incluziune socială:

  • Cauzele care determină gradul scăzut de ocupare a grupurilor vulnerabile.
  • Principalele probleme ale sistemului de prestaţii sociale.
  • Obstacolele majore ale furnizorilor de servicii sociale într-o comunitate.
  • Carenţele pachetului legislativ care reglementează funcţionarea în domeniul asistenţei sociale.
  • Cele mai importante nevoi în materie de formare/calificare ale grupurilor vulnerabile.

Cu ajutorul metodei participative Caruselul ideilor (World Café) şi beneficiind de experienţa şi know-how-ul celor prezenţi, s-au identificat principalele problemele de adresat şi s-a urmărit determinarea măsurilor optime de adoptat.

Principalele probleme identificate au fost: sistemul educational deficitar, legislatia incoerenta, greu de urmarit si dependenta beneficiarilor fata de stimulentele financiare pe termen lung.

Astfel, pentru a preveni pregatirea deficitara a cadrelor didactice, existenta metodelor de predare neadaptate nevoilor si lipsa interventiilor integrate (cursuri conform competente) s-au propus măsuri care să vizeze: imbunatatirea curriculei cu elemente de educatie non-formala, ca de exemplu cursuri pentru parinti care sa ajute la constientizarea importantei si a rolului scolii, sedinte de consiliere, ateliere de lucru; stimulente financiare pentru cadrele didactice care aleg sa lucreze in mediul rural; scaderea numarului de copii aferent consilierului scolar si existenta la nivelul institutiilor de invatamant a unui mediator scolar care sa ajute la gestionarea relatiei familie-copil-scoala.

Totodată, în ceea ce priveşte pachetele legislative s-au menţionat ca soluţii: existenta unui index al legilor; transmiterea de informari gratuit, pe e-mail, de la Ministerul Muncii catre toti furnizorii de servicii; publicarea legilor si a normelor de aplicare; consultarea la nivelul societatii civile prin organizarea de dezbateri publice realiste si serioase; instruiri realizate cu specialisti pentru modificarile propuse in lege.

Faţă de problema ce viza veniturile si stimulentele financiare pentru beneficiarii programelor de asistenta sociala, s-a insistat pe ideea de a promova munca si nu asistarea sociala, de a se gasi metode eficiente care sa ajute la scaderea numarului celor care prefera sa traiasca din beneficii (ASF-alocatie sustinere familiala, alocatii copii). Dintre posibilele masuri identificate, mentionam: furizarea VMG-venit minim garantat pe o perioada mai scurta de timp; stimularea angajatorilor prin scutirea de taxe si impozite; obligativitatea de a angaja persoane vulnerabile.

 

***

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău şi cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org