COMUNICAT DE PRESA – Peste 900 de femei au beneficiat de cursuri de calificare profesionala in meseria de infirmier
20 Noiembrie 2015

antet-alba-iulia

 

COMUNICAT DE PRESA

Peste 900 de femei au beneficiat de cursuri de calificare profesionala in meseria de infirmier

19 noiembrie, Miercurea Ciuc

  • 948 de femei au participat la programe de calificare in meseria de infirmier;
  • Peste 35 000 ore de formare au fost furnizate;
  • Prima Asociatie Nationala a Infirmierelor (ANI) a fost infiintata;
  • 141 de femei au devenit membre ale ANI;
  • 1097 chestionare interviu au fost elaborate;
  • 1 Studiu privind accesul femeii pe piata muncii in domeniul social si medical a fost intocmit;
  • 1 campanie de constientizare a fost realizata.

Fundatia Caritas Alba Iulia impreuna cu partenerii sai Asociatia Four Change si Centrul Diecezan Caritas Iasi anunţă rezultatele proiectului „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”, ID 127320.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 1 mai 2014 – 15 decembrie 2015 si s-a adresat femeilor din judetele Alba, Covasna, Harghita, Mures, Hunedoara, Iasi, Neamt, Bacau, Suceava, Vaslui. Proiectul si-a propus asigurarea de calificari relevante in domeniul medical care sa permita beneficiarelor acces la locuri de munca adaptate nevoilor si competentelor pe care le detin.

Prin intermediul proiectului, s-a facilitat accesul la cursuri adaptate nevoilor de formare pe piaţa muncii, astfel încât, persoanele cuprinse în programe să deţină atât abilitaţi relevante pentru piaţa muncii, dar şi să investească în dezvoltarea comunităţii. Astfel, 948 femei au participat la programul de calificare, dintre care cel putin 100 cu domiciliul in mediul rural. La sfârșitul proiectului peste 799 de femei vor fi certificate ca infirmiere (85% din total).

De asemenea, peste 140 de femei fac parte din prima Asociatie Nationala a Infirmierelor, asociatie a carei misiune este să reprezinte interesele infirmierelor din România pentru ca acestea să îşi exercite profesia la cel mai înalt standard de calitate şi profesionalism. Crearea primei asociatii profesionale a infirmierelor va conduce la imbunatatirea politicilor din domeniu pentru aceasta categorie profesionala si va asigura monitorizarea si reprezentarea drepturilor infirmierelor.

ANI s-a nascut din dorinta ca profesia sa nu mai fie marginalizata, iar persoanele care lucreaza ca infirmiere sa beneficieze de certificat de calificare.” FODOR-VANYÓ Csaba, Project Manager – Caritas Alba Iulia

Mai mult, în cadrul proiectului s-a realizat un Studiu privind segregarea profesionala bazata pe gen in ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile in sectorul de sanantate si asistenta sociala. In urma analizei privind segregarea profesionala in sectorul de sanatate si asistenta sociala, se asteapta cresterea nivelului de constientizare in plan local privind necesitatea realizarii politicilor publice sau institutionale pentru combaterea segregarii profesionale a femeilor si ocuparea de pozitii inferioare pe piata fortei de munca.

Proiectul aduce o serie de beneficii pentru grupul tinta: dezvoltarea competentelor care sa asigure accesul femeilor la locuri de munca din domeniul sanatatii si asistentei sociale pentru 948 femei din 3 regiuni; calificarea femeilor pentru a deveni infirmiere certificate va conduce la cresterea numarului de locuri de munca pentru femei in cele 2 domenii in 3 regiuni; cresterea calificarilor in domeniul sanatatii si asistentei sociale si dezvoltarea aptitudinilor va determina cresterea calitatii serviciilor in aceste doua domenii.

Pe termen mediu proiectul va deveni un reper de succes în regiune şi o bună practică ce va putea fi replicată şi în alte zone, iar pe termen lung proiectul îşi aduce o contribuţie directă la imbunătăţirea sistemului medical şi de asistenţă socială în cele 10 judeţe vizate.

 *****

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Notă pentru redactori:

Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială este parte integrantă a organizației Caritas Alba Iulia a cărei misiune este promovarea carității și dreptății sociale. Ne adresăm persoanelor vulnerabile din 7 județe ale tării (Alba, Covasna, Hunedoara, Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu) cărora Asociația Caritas le oferă o paletă largă de servicii precum: îngrijire la domiciliu după o perioadă de spitalizare, servicii de suport, servicii de bază, servicii paliative la domiciliu, în ambulatoriu și în staționar (prin unități cu paturi), și servicii de consiliere și sprijin acordate familiilor persoanelor bolnave și/sau în vârstă și/sau cu dizabilități. În plus Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială susține promovarea parteneriatului local, regional și național pentru acordarea de asistență socială și de îngrijire la domiciliu, organizează activități de formare profesională, organizează campanii de informare publică privind drepturile sociale ale persoanelor bolnave și/sau în vârstă și/sau cu dizabilități și promovează voluntariatul, toate în vederea susținerii dezvoltării economice și sociale a comunității.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, recunoscut drept asociatie de utilitate publica in data de 14 mai 2008, are misiunea de a pune în practica doctrina socială a Bisericii Catolice prin promovarea solidarităţii, a dreptăţii sociale, prin apărarea vieţii şi a demnităţii persoanei umane.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi drepturile omului, transparenţa, dăruire, lucru în echipa, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor. Caritas promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferă constant modele de bune practici pentru societate, răspunzând profesionist prin implicare şi devotament nevoilor cu care se confruntă societatea, aducând un aport favorabil în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Asociatia Four Change este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 2012 de o serie de experti ai societatii civile romanesti care si-au propus sa produca schimbari pozitive, majore in sectorul neguvernamental, dar si in cadrul comunitatilor in care actioneaza. Prin activitatile sale, asociatia contribuie la cresterea nivelului de profesionalizare a organizatiilor neguvernamentale oferind sprijin in domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategica, management de proiect etc. Misiunea organizatiei este sa sprijine organizatiile societatii civile pentru a deveni actori relevanti in dezvoltarea societatii romanesti.

footer-alba-iulia

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org