Newsletter august - decembrie 2018: Noutati si informatii – proiect POCA
18 Ianuarie 2019

Realizat in perioada de implementare a proiectului Servicii sociale pentru fiecare varstnic - pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate, implementat de Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau in parteneriat cu Asociatia Four Change si Universitatea Danubius Galati, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Newsletterul aduce in atentia celor interesati, informatii despre situatia varstnicilor si preocuparile la nivel european si national privind incluziunea sociala a acestora.

Newsletterele elaborate vin ca suport in atingerea obiectivelor proiectului, care urmaresc cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale care furnizeaza servicii sociale destinate persoanelor varstnice, de a formula si propune politici publice ce vizeaza stimularea contractarii sociale, in vederea dezvoltarii de servicii sociale pentru vârstnici in fiecare comunitate din România.

Nevoile organizatiilor neguvernamentale din domeniul social, in calitate de grup tinta al prezentului proiect, dar si nevoile persoanelor varstnice, in calitate de beneficiari indirecti ai masurilor, sunt o preocupare constanta a membrilor consortiului.

Pe langa alte actiuni de informare si constientizare, Newsletterele informative din cadrul proiectului, isi propun sa sporeasca interesul stakeholderilor fata de situatia varsniciului din Romania.

Din cuprins Newsletter 4 (decembrie 2018):

  

Incluziunea sociala a persoanelor varstnice din perspectiva UE

Pag 2

Romania si incluziunea sociala a persoanelor varstnice

Pag 3

Varsta a III-a: nevoi si perceptii sociale

Pag 5

Ingrijiri la domiciliu versus institutionalizare

Pag 6

Cresterea calitatii serviciilor sociale: prioritate la nivelul Ministerului Muncii

Pag 8

100 servicii sociale identificate ca modele de buna practica, premiate de MMJS

Pag 10


Newsletter-ele pot fi accesate aici:

Newsletter 4

Newsletter 3

Newsletter 2

Newsletter 1

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org