Support for TEI Refugees Center - proiect finanțat de Diakonie Katastrophenhilfe prin FONSS

Proiectul este derulat de Asociatia Four Change sub umbrela Programului „SUPPORT UKRAINE - Active support measures for Ukrainian citizens fleeing the war".

SCOPUL PROIECTULUI: Implementarea unui program de sprjin pentru 140 de refugiați - adulți, părinți și copii, cazati in centrul de tranzit din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, in vederea facilitarii accesului acestora pe piata muncii si la servicii socio-educationale.

Durată: 01.08.2023– 31.08.2023

Finanțator: Diakonie Katastrophenhilfe, prin FONSS- Federația Organizaților Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

Sumă 29.790 euro

ACTIVITĂȚI

Activități de furnizare directă de servicii de cazare (temporară sau pe termen lung) și de tip WASH către refugiații ucraineni aflați pe teritoriul României – în centre de refugiați și/sau unități de cazare ale organizațiilor membre FONSS

În cadrul activității, ne propunem să sprijinim 140 de refugiați din Ucraina 70 de copii și 70 de adulți prin furnizarea directă de servicii de cazare (temporară sau pe termen lung) în cadrul Centrului de Tranzit pentru refugiați UTCB. Odata cazati in cadrul centrului, fiecare refugiat va fi informat despre conditiile de locuit, despre drepturile si despre obligatiile pe care le are. In acelasi timp, asistentul social va realiza o analiza de nevoi si va stabili impreuna cu echipa un plan de protectie. Managerul de proiect impreuna cu asistentul social, vor monitoriza implementarea planului  de activitati, vor analiza rezultatele obtinute si vor interveni in schimbarea planului daca situatia o impune.

Activități de sprijin pentru a creste accesul pe piața muncii pentru refugiații ucraineni aflați in centrul UTCB.

În cadrul activității ne propunem să sprijinim 70 de adulți și părinți pentru indentificarea unui loc de muncă pe perioada șederii pe teritoriul României. Astfel, membrii ai echipei de proiect vor analiza nevoile de angajare, punctele forte si punctele slabe care ar putea impiedica beneficiarul sa-si gasesca un loc de munca si vor identifica cele mai bune solutii pentru a a-l sprijini eficient in acest demers. In acelasi timp, vor analiza locurile de munca disponibile la AJOFM, vor contacta diversi angajatori pentru a descoperi oportunitati de angajare si vor acompania beneficiarii pana in momentul mentinerii unui loc de munca stabil.

Activități de furnizare de servicii de sprijin financiar către refugiații ucraineni aflați pe teritoriul României prin distribuirea de cash protection și/sau vouchere;

În cadrul activității ne propunem să sprijinim 140 de beneficiari (70 de copii și 70 de adulți) prin furnizarea de servicii de sprijin financiar prin distribuirea de vouchere pentru familii în valoare de 100 de euro.

Sprijinul financiar va fi acordat pentru a acoperi nevoile suplimentare ale beneficiarilor si pentru a le acorda intr-o anumita masura libertatea de a-si gestiona veniturile in asa fel incat sa-si pastreze stima de sine si demnitatea sociala. Expertii angajati in proiect vor insoti toti beneficiarii in procesul de integrare si acomodare la rigorile societatii romanesti si ii vor sprijini in depasirea obstacolelor intampinate prin masuri adecvate si servicii integrate.

Pe perioada proiectului ne propunem să oferim sprijin și asistare a 140 de beneficiari care au statut de refugiat din Ucraina și sunt găzduiți in cadrul Centrului de Tranzit pentru refugiați din subordinea Universitații de Constructii Tehnice din București, respectiv copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani, femei, bărbați și persoane vârstnice cu vârsta peste 65 de ani și persoane cu grad de handicap.

Beneficiarii vor participa la activitățile proiectului intr-un mod nediscriminatoriu, iar selectia acestora se va face pe criterii de varsta si statut.

Astfel, pentru selectia celor 70 de copii se vor aplica urmatoarele criterii:

  • Statutul de refugiat din Ucraina;
  • Intrarea in Romania ulterior izbucnirii conflictului armat din data de 24 februarie 2022;
  • Varsta intre 0 si 18 ani;

Pentru selectia celor 70 de parinti și adulți se vor aplica urmatoarele criterii:

  • Statutul de refugiat din Ucraina;
  • Intrarea in Romania ulterior izbucnirii conflictului armat din data de 24 februarie 2022;
  • Parinte al cel putin unui copil
  • Persoană peste 60 de ani
  • Persoane încadrat în grad de handicap
  • Femei 60 de femei și 10 bărbați din care 15% sunt de apartenență etnică rromă

Activitatile propuse in cadrul proiectului raspund nevoilor identificate la nivelul beneficiarilor refugiati gazduiti in cadrul centrului de tranzit UTCB. Astfel, activitățile de informare în funcție de situația socială, ajutorul în mediere pe piața muncii, sprijinul financiar prin distribuirea de vouchere pe familie, serviciile de cazare temporară sau pe termen lung,  oferă sentimentul de siguranță persoanei refugiate pe perioada șederii sale pe teritoriul României.

OBIECTIVE:

Obiectiv 1.

Prevenirea excluziunii sociale a refugiatilor cazati in cadrul centrului de tranzit din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, prin acordarea de servicii sociale inclusiv prin cresterea accesului la locuri de muncă pentru 70 de adulți refugiati.

Activitatea 1.1.

Activitatea 2. Activități de furnizare directă de servicii de cazare (temporară sau pe termen lung) și de tip WASH către refugiații ucraineni aflați pe teritoriul României – în centre de refugiați și/sau unități de cazare ale organizațiilor membre FONSS

Activitatea 1.2.

Activitatea 3. Activități de sprijin pentru a creste accesul pe piața muncii pentru refugiații ucraineni aflați in centrul UTCB.

Obiectiv 2.

Sprijinirea a unui numar de 140 de refugiati din Ucraina (70 de copii și 70 de adulți) cazati in centrul de tranzit din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti prin furnizarea de servicii de sprijin financiar prin distribuirea unor vouchere financiare.

Activitatea 2.1.

Activitatea 4. Activități de furnizare de servicii de sprijin financiar către refugiații ucraineni aflați pe teritoriul României prin distribuirea de cash protection și/sau vouchere.

*** 

Проєкт виконує Асоціація Four Change в рамках Програми «ПІДТРИМУЙ УКРАЇНУ – Активні заходи підтримки громадян України, які тікають від війни».

МЕТА ПРОЄКТУ: Реалізація програми підтримки для 140 біженців - дорослих, батьків і дітей, розміщених у транзитному центрі на території Бухарестського Технічного Університету Будівництва(UTCB), з метою полегшення їхнього доступу до ринку праці та соціально-освітніх послуг.

Тривалість: 01.08.2023 — 31.08.2023

Спонсор: Diakonie Katastrophenhilfe, через FONSS- Федерація громадських організацій соціального обслуговування.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Безпосереднє надання житла (тимчасового чи довготермінового) та послуг WASH українським біженцям на території Румунії – у центрах для біженців та/або одиницях розміщення організацій-членів FONSS

У рамках цієї діяльності ми прагнемо підтримати 140 біженців з України, 70 дітей та 70 дорослих, безпосередньо надаючи послуги розміщення (тимчасового чи довготермінового) у Транзитному центрі UTCB для біженців. Після розміщення в центрі  кожен біженець буде проінформований про умови проживання, права та обов’язки, які він має. Водночас соціальний працівник проведе аналіз потреб і разом з командою розробить план захисту. Керівник проєкту разом із соціальним працівником будуть контролювати виконання плану діяльності, аналізувати отримані результати та втручатися у зміну плану, якщо цього вимагатиме ситуація.

 

Підтримка заходів щодо розширення доступу до ринку праці українських біженців у центрі UTCB.

У рамках цієї діяльності ми прагнемо підтримати 70 дорослих та батьків у пошуку роботи під час їх перебування в Румунії. Таким чином, члени команди проекту проаналізують потреби в працевлаштуванні, сильні та слабкі сторони, які можуть перешкодити бенефіціару знайти роботу, і визначать найкращі рішення для ефективної підтримки його в цьому починанні. В той самий час вони проаналізують робочі місця, доступні в AJOFM, зв’яжуться з різними роботодавцями, щоб виявити можливості працевлаштування, і супроводжуватимуть бенефіціарів до моменту збереження стабільної роботи.

Діяльність надання послуг фінансової підтримки українським біженцям у Румунії шляхом роздачі грошового захисту та/або ваучерів;

У рамках діяльності ми прагнемо підтримати 140 бенефіціарів (70 дітей і 70 дорослих) шляхом надання послуг фінансової підтримки шляхом розповсюдження ваучерів для сімей на суму 100 євро.

Фінансова підтримка надаватиметься для задоволення додаткових потреб бенефіціарів і надання їм до певної міри свободи розпоряджатися своїми доходами таким чином, щоб підтримувати самоповагу та соціальну гідність. Експерти, залучені до проєкту, супроводжуватимуть усіх бенефіціарів у процесі інтеграції та пристосування до суворих умов румунського суспільства та підтримуватимуть їх у подоланні перешкод, з якими стикаються, за допомогою відповідних заходів та інтегрованих послуг.

Під час проєкту ми прагнемо надати підтримку та допомогу 140 бенефіціарам, які мають статус біженця з України та знаходяться в Транзитному центрі для біженців під наглядом Університету Технічних Конструкцій у Бухаресті, відповідно дітям віком від 0 до 18 років, жінки, чоловіки та люди похилого віку старше 65 років та люди з обмеженими можливостями.

Бенефіціари братимуть участь у заходах проєкту на недискримінаційній основі, а їх відбір здійснюватиметься за критеріями віку та статусу.

Таким чином, для відбору 70 дітей будуть застосовані такі критерії:

• Статус біженця з України;

• В’їзд до Румунії після початку збройного конфлікту 24 лютого 2022 року;

• Вік від 0 до 18 років;

Для відбору 70 батьків і дорослих будуть застосовані такі критерії:

• Статус біженця з України;

• В’їзд до Румунії після початку збройного конфлікту 24 лютого 2022 року;

• Батько хоча б однієї дитини

• Особа старше 60 років

• Інваліди

• Жінки 60 жінок і 10 чоловіків, з яких 15% ромської національності

Заходи, запропоновані в рамках проєкту, відповідають потребам, визначеним на рівні бенефіціарів біженців, які розміщені в транзитному центрі UTCB. Таким чином, інформаційна діяльність залежно від соціальної ситуації, допомога в посередництві на ринку праці, фінансова підтримка шляхом розподілу ваучерів на сім'ю, послуги з тимчасового або довгострокового розміщення пропонують біженцю відчуття безпеки під час його перебування в Румунії.

ЦІЛІ:

Ціль 1. Запобігання соціальному відчуженню біженців, які перебувають у транзитному центрі на території Бухарестського технічного університету будівництва, шляхом надання соціальних послуг, включаючи розширення доступу до робочих місць для 70 дорослих біженців.

Діяльність 1.1.Діяльність 2. Безпосереднє надання житла (тимчасового чи довгострокового) та послуг WASH українським біженцям на території Румунії – у центрах для біженців та/або одиницях розміщення організацій-членів FONSS

Діяльність 1.2.Діяльність 3. Підтримка діяльності з розширення доступу до ринку праці для українських біженців у центрі UTCB.

Завдання 2. Підтримати 140 біженців з України (70 дітей та 70 дорослих), які розміщені в транзитному центрі на території Бухарестського технічного університету будівництва, шляхом надання послуг фінансової підтримки шляхом розповсюдження фінансових ваучерів.

Діяльність 2.1. Діяльність 4. Діяльність щодо надання послуг фінансової        підтримки українським біженцям у Румунії шляхом розповсюдження грошового захисту та/або ваучерів.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org