Termeni și condiții pentru donațiile cu cardul

Actualizare: decembrie 2023


CADRU GENERAL:
Pe website-ul www.4change.ro se pot face donații punctuale sau recurente prin intermediul tab-ului https://www.4change.ro/implica-te.
Procesarea donațiilor se desfășoară în mod securizat, respectând protocoalele euplatesc.ro, prin intermediul platformei https://www.4change.ro/implica-te. Donatorul are posibilitatea să aleagă valoarea donației punctuale sau lunare, care va fi debitată de pe cardul bancar furnizat de acesta. Prin utilizarea acestei platforme, donatorul se obligă să furnizeze informații reale, corecte și complete.
Donațiile sunt făcute în sprijinul proiectelor Asociației Four Change, înregistrată în Registrul Fundațiilor și Asociațiilor cu nr.44/ 05.04.2012, cu Cod Unic de Înregistrare 30064634 având sediul în localitatea Bucuresti strada Drumul Lunca Târnavei 26B, sectorul 3, cu datele de contact: telefon 0745.535.216, e-mail: office@4change.ro, cont bancar deschis la BRD, Sucursala Șincai, IBAN RON RO96BRDE441SV01675824410.

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DONAȚIILE FĂCUTE PE SITE-UL WWW.4CHANGE.RO
La momentul donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, telefon mobil. Donatorul poate opta sau nu pentru primirea de informații din partea Asociației Four Change cu privire la destinația sumei donate.
Indiferent de opțiunea aleasă pentru comunicarea ulterioară, în cazul unei donații punctuale prin card pe www.4change.ro după efectuarea și confirmarea plății, donatorul va primi un email generat automat din partea procesatorului de plăți (euplatesc.ro) și din partea AFC.  În cazul unei donații recurente, donatorul va primi un email generat automat, cu statusul plății, la fiecare debitare lunară a cardului.


ACCEPTAREA TERMENILOR
Prin efectuarea unei donații online, sau prin implicarea într-un apel la acțiune online în orice mod și bifarea casetei de lângă „Sunt de acord cu Termenii și condițiile www.4change.ro”, înseamnă că sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare și sunteți de acord să le respectați.
Bifarea căsuței reprezintă acceptarea Termenilor în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002, iar click-ul reprezintă o semnătură electronică, în sensul art.3 pct.10 din Regulamentul UE 910/2014 , părțile recunoscându-i aceiași valoare cu o semnătură olografă.

RETURNAREA DONAȚIILOR PUNCTUALE
Donatorul poate solicita, fără a invoca un motiv anume, în termen de 30 de zile calendaristice de la data donației, creditarea acesteia printr-un email la office@4change.ro ori un apel telefonic la 0745.535.216. Pentru identificarea și confirmarea donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal, folosite și la momentul donației: nume, prenume, email, telefon mobil.
Asociația Four Change va rambursa donația în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, urmând ca fondurile să fie creditate în maxim 40 de zile calendaristice (funcție de banca emitentă a cardului și tipul cardului).

RETURNAREA ȘI ÎNTRERUPEREA DONAȚIILOR RECURENTE
Donatorul poate întrerupe recurența donației lunare în orice moment, solicitând întreruperea donației printr-un email la office@4change.ro ori un apel telefonic la 0745.535.216. Pentru identificarea și confirmarea donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal folosite și la momentul inițierii donației recurente: nume, prenume, email, telefon mobil.
Prin portalul 4change.ro/implica-te  nu se poate solicita creditarea donațiilor lunare, ci doar întreruperea lor.


RETURNAREA DONAȚIILOR PUNCTUALE
Donatorul poate solicita, fără a invoca un motiv anume, în termen de 30 de zile calendaristice de la data donației, creditarea acesteia printr-un email la office@4change.ro ori un apel telefonic 0745.535.216. Pentru identificarea și confirmarea donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, telefon mobil. Asociația Four Change va rambursa donația în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, urmând ca fondurile să fie creditate în maxim 45 de zile calendaristice (funcție de banca emitentă a cardului și tipul cardului).

RETURNAREA DONAȚIILOR RECURENTE
Niciun tip de plată realizată direct din euplatesc.ro nu se face automat, fără acordul utilizatorului aplicației. Acesta primește lunar o notificare de reamintire în ziua selectată pentru a primi acest mesaj. La acel moment, poate alege dacă să facă sau nu donația. Notificarea lunară nu se traduce și prin debitarea automată a cardului.
În acest context, întrucât donatorul își exprimă de fiecare dată, lunar, acordul pentru donație, Asociația Four Change nu va procesa cereri de creditare/retur ale donațiilor.


FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal este disponibilă pe site https: www.4change.ro/politici-de-confidentialitate.


MODIFICĂRI
Ne rezervăm dreptul de a modifica oricare punct sau toate punctele din acești termeni și condiții, și / sau de a adăuga noi termeni și condiții în orice moment. Atunci când acești termeni se vor modifica, vă vom notifica prin intermediul e-mailului și prin publicarea în site, a unui link care face trimitere la noua forma a prezentului document. Accesul în site și folosirea facilitaților noastre după momentul notificării sau al afișării linkului privind schimbările, implică faptul ca v-ați dat acordul asupra noilor termeni.
Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului.
Acești Termeni și condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România. Orice dispute cu privire la acești termeni de utilizare se supun jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.

Pentru orice alte detalii, neclarități sau întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe email la office@4change.ro ori un apel telefonic 0745.535.216, luni-vineri, 09:00-17:00, cu excepția sărbătorilor legale.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org