PracticHUB - Stagii de practică pentru viitori profesioniști

LANSARE CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI - Competiție planuri de afaceri “Antreprenor de liceu”

Asociația Four Change anunță lansarea competiției de selecție a planurilor de afaceri din cadrul proiectului POCU 633/6/14/132107, "PracticHUB – Stagii de practică pentru viitori profesioniști".

5 (cinci) planuri de afaceri vor fi selectate și premiate cu suma de 1000 de lei fiecare.

Aplicant eligibil: Persoană sau grup de elevi, nu mai mare de 4 (patru) persoane, care face parte din grupul țintă al proiectului și care a absolvit cursul de Competențe antreprenoriale derulat în cadrul proiectului.

Aplicanții eligibili se pot înscrie în cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, respectând Regulamentul de concurs.

Termen limită de transmitere a dosarului de concurs: 31.08.2021, ora 16:00.

Adresa de e-mail la care se va transmite dosarul de concurs: office@4change.ro, menționând în titlul email-ului: DOSAR CONCURS PracticHUB.  

Dosarul de concurs va cuprinde:
•    Formular de înscriere - Anexa 1
•    Planul de afaceri - Anexa 2
•    Buget  - Anexa 3 sau simulările din Platforma Antreprenor 2020.

Important pentru candidați:  

După transmiterea dosarului, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@4change.ro sau telefonic la nr. 0749.142.440, în cazul în care nu primiți e-mail de confirmare din partea noastră, în maximum 24 ore.

Vă rugăm să aveți grijă ca documentele să ajungă până la ora maximă indicată (31.08.2021, ora 16:00), motiv pentru care vă recomandăm să transmiteți documentele în așa fel încât ele să ajungă la destinatar în termenul indicat. Aplicațiile care vor ajunge pe e-mail după data de 31.08.2021, ora 16:00, nu vor intra în competiție.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale întârzieri în livrarea mesajelor/ aplicațiilor.

Pe durata depunerii aplicațiilor de concurs, vom asigura suport administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin e-mail la clarificările de natură procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în concurs.

Pentru informații în acest sens, ne puteți contacta la telefon: 0749.142.440, e-mail: office@4change.ro.

Selecția se va realiza conform celor prezentate în Metodologia de selecție, inclusă în Regulamentul de concurs.

Vă recomandăm să consultați cu atenție Regulamentul de concurs. Aici veți găsi toate detaliile privind evaluarea și selecția planurilor, precum și despre publicarea rezultatelor.

Concursul se va derula, după următorul calendar:
DEPUNERE: Până la data de 31.08.2021, ora 16:00
Etapa I- verificare eligibilitate: 01.09.2021, ora 16:00
Etapa II - evaluare tehnico-financiară: 01.09.2021 – 03.09.2021
REZULTATE: 03.09.2021
DEPUNERE CONTESTAȚII: Până la data de 06.09.2021, ora 16:00
REZULTATE FINALE: 07.09.2021

Vă încurajăm să participați în număr cât mai mare și vă urăm succes!

***

Fundația Estuar în parteneriat cu Asociația Four Change derulează un nou proiect destinat tinerilor de liceu: “PracticHUB - Stagii de practică pentru viitori profesioniști”.

Astfel, pe o perioadă de 2 ani, ne vom adresa unui număr de 185 de elevi înmatriculați în cadrul Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei din Ploiești, cu obiectivul de a crea un sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să răspundă nevoilor și problemelor acestora. Urmărim ca prin activitățile propuse în proiect, să determinăm o creștere a ratei de participare în cadrul programelor de învățare la locul de muncă.

Context: În urma unei diagnoze realizate la nivelul liceului, pentru a se identifica problemele pe care le întâmpină elevii și cauzele acestora, au reieșit următoarele aspecte:

1. Rata de promovare a examenului de bacalaureat scăzuta, determinată de:

• Motivația scăzuta a elevilor pentru o educație de calitate.

• Conștientizarea redusă din partea elevilor a importanței examenului de bacalaureat pentru dezvoltarea lor personală și profesională.

• Slaba implicare a părinților în parcursul educațional al elevilor, în susținerea performanței și progresului școlar.

2. Rata de participare scăzută la examenul de bacalaureat:

• Nepromovarea la anumite discipline în anul terminal împiedică înscrierea elevilor în prima sesiune de bacalaureat și scăderea motivației de a se mai înscrie și la celelalte sesiuni.

• Lipsa unui set de valori solide de natură individuală și profesională, în funcție de care elevii să-și orienteze comportamentul și intreaga carieră.

3. Rata de absolvire scazută:

• Mijloacele moderne de învățământ insuficiente determină slaba motivare și interesul scăzut al elevilor de a participa la programele educative.

• Absența unui cadru familial favorabil formării unei personalități puternice și a unei gândiri critice a elevilor.

4. Rata scăzută de inserție pe piața muncii și de tranziție în învățământul terțiar:

• Dezvoltarea personală și profesională insuficientă a elevilor din cauza mediului social dezorganizat din care provin.

• Slaba capacitate de adaptare a elevilor la schimbările impuse de societatea actuală și cerințele impuse de piața muncii.

Grupul țintă al proiectului este format din 185 de elevi înscriși în cadrul Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei din Ploiești, filieră tehnologică. Aceștia provin din clasele a XI-a si a XII-a din următoarele domeniul de pregatire profesională:  Estetica și igiena corpului omenesc; Turism si alimentație; Comerț.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să răspundă nevoilor și problemelor cu care se confruntă 185 de elevi, astfel încât aceștia să aibă o rată crescută de participare la programele de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultate așteptate:

- Peste 200 de persoane, elevi prahoveni, vor fi informate despre posibilitățile de depășire a situației de vulnerabilitate prin intermediul activităților propuse în cadrul proiectului.

- Cel putin 185 de elevi vor beneficia în mod direct și pe termen lung de activitățile proiectului, îmbunătățindu-și condițiile de viață și reușind să-și depășească statutul socio-economic.

- 185 de elevi își vor îmbunătăți capacitatea de adaptare la cerințele unui loc de muncă, prin dezvoltarea aptitudinilor și dobândirea abilităților practice specifice de muncă, în cadrul stagiilor practice asigurate în cadrul proiectului.

- 185 de elevi își vor consolida și verifica aplicabilitatea cunoștințelor teoretice dobândite în școală și își vor forma unele competențe necesare practicării cu succes a meseriilor studiate. Elevii vor intra în contact cu potențiali angajatori și profesionisti din domeniul pe care îl studiază, creându-ți o imagine mai clară asupra activității angajaților din domeniu.

- Cei 185 de elevi care vor participa la activitatea de consiliere și orientare profesională vor dobândi un nivel ridicat de informare privind integrarea pe piața muncii, vor fi capabile să își auto-evalueze cunoștințele, vor deține aptitutini dezvoltate pentru a susține un interviu de angajare, precum și o mai mare încredere în sine.

- Cei 185 de elevi care vor participa în proiect vor dobândi abilități crescute de comunicare și un nivel mai ridicat de cunoștinte necesare identificării unui loc de muncă și angajării, reușind astfel să se angajeze și să își mențină locul de muncă. Impactul pe termen lung al acestei activități se va evidenția în creșterea stimei de sine pentru persoanele care își vor găsi un loc de muncă, precum și în creșterea nivelului de trai al lor și al familiilor lor.

- Stabilirea unor parteneriate de practică viabile, cu parteneri sustenabili contribuie la desfășurarea în conditii optime a stagiilor de practică, dar și la cresterea gradului de angajare a grupului țintă și la asigurarea sustenabilității măsurilor incluse în proiect.

- Ca urmare a participării la programul de formare profesionala, beneficiari proiectului, elevii prahoveni vor dobândi competențe crescute în antreprenoriat, vor deține informații care le vor permite o abordare pragmatică a provocărilor întâmpinate la locul de muncă sau în cadrul propriei afaceri, vor înregistra o dezvoltare a competențelor și performanțelor profesionale și își vor îmbunătăți abilitățile antreprenoriale.

Pe termen lung, grupul țintă își va dezvolta competențe și atitudini necesare unui întreprinzator dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativă, perseverență, autoorganizare și auto evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

- Organizarea celor 2 ediții ale târgului firmelor de exercițiu “Antreprenor de liceu” contribuie, pe termen lung, la familiarizarea elevilor cu activitățile specifice unei firme reale și simularea operațiunilor și proceselor economice specifice mediului real de afaceri, precum și la perfecționarea limbajului de afaceri pentru elevii participanți.

- Cel putin 40 de persoane din grupul țintă vor deține competențe crescute pentru a elabora un plan de afaceri și a aplica în cadrul competiției cu premii. Cele 5 planuri de afaceri câștigătoare vor contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial și a comunității locale din Ploiești.

***

Cod apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și tertiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Cod proiect: 132107

Componenta 1: STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI - Regiuni mai puțin dezvoltate

Axa Prioritară: Educație și competențe

Aplicant: Fundația Estuar

Partener: Asociația Four Change 

Valoare totala proiect: 2,372,656.41 lei

Regiune: Sud Muntenia, Ploiești – Județul Prahova

Durata:  24 luni

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org