Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate

Îmbătrânirea demografică reprezintă un fenomen social în continuă creștere în România. Populația vârstnică reprezintă 15% din populația țării, iar estimările arată că în anul 2050, procentul va ajunge la 30%. Nevoia de servicii destinate persoanelor vârstnice se manifestă la cel putin 20% din populația vârstnica actuală, dar este acoperită doar în procent de 0.23%.

Proiectul ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate” este implemenatat de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020.

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.

Obiectivul specific 1: Creșterea nivelului de profesionalizare în domeniul achizițiilor publice a 50 de organizații neguvernamentale care furnizează servicii sociale adresate persoanelor vârstnice în vederea formulării de propuneri alternative în domeniul contractării sociale.

Obiectivul specific 2: Dezvoltarea capacitătății de advocacy și participare la formularea politicilor publice în rândul a cel putin 50 de ONG-uri active în domeniul protecției vârstnicilor în vederea promovării și adoptării la nivel local a documentelor de politică publică în domeniul achizițiilor de servicii sociale (legislație terțiară).

Obiectivul specific 3: Stimularea dialogului și cooperării între autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, în vederea asumării și adoptării la nivel local a politicilor publice privind contractarea sociala prin achiziții publice (legislație tertiara).

Grupul-tință al proiectului este format din  195 de persoane, reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul protecției vârstnicilor și personal de conducere și execuție din autoritățile și instituțiile publice.

Data incepere proiect: 9 august 2018

Durata implementare: 16 luni (pana la 9 decembrie 2019)

Valoare totala: 962858.06 lei 

Surse de finanțare: FSE (792472.45 lei); Buget național (151128.43 lei); Co-finanțare (19257.18 lei)

În ceea ce privește beneficiile previzionate la nivelul grupului-țintă, menționăm:

- dobândirea de cunoștințe în domeniul achizițiilor publice, lobby și advocacy, în vederea dezvoltării și consolidării relațiilor cu autoritățile locale;

- crearea de parteneriate stabile între autoritățile locale și ONG-uri furnizoare de servicii sociale (schimb de experiență, vizite studiu);

- îmbunătățirea imaginii ONG-urilor și recunoașterea acestora la nivel local;

- dezvoltarea de servicii sociale prin adoptarea pachetului legislativ terțiar.

Pe termen lung, elaborarea pachetului legislativ terțiar și promovarea lui contribuie la:

- creșterea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale;

- creșterea speranței de viață;

- încetinirea ritmului de degradare psiho-somatică;

- creșterea gradului de socializare și ameliorare a sănătății fizice și psihice;

- conștientizare ridicată la nivelul comunităților cu privire la importanța evitării instituționalizării persoanelor vârstnice dependente.

Rezultate așteptate ale proiectului:

 • 50 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și  25 de reprezentanți ai autorităților locale instruiți în domeniul achizițiilor publice;
 • 4 pachete de documente privind achiziția de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice elaborate în cadrul unor grupuri de lucru formate din specialiști ai ONG și reprezentanți ai autorităților locale;
 • 5 mese rotunde cu reprezentanții ONG-urilor și autorităților locale în vederea prezentării pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice;
 • cel putin 50 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice instruiți în lobby si advocacy;
 • un ghid de consolidare a dialogului civic;
 • o vizita de studiu organizată cu participarea a cel puțin 15 reprezentanți ai autorităților publice locale;
 • 15 întâlniri organizate cu decidenţi politici;
 • 5 autorități locale care adoptă propunerile de politică publică în sedință de consiliu local/județean.
***

Informații utile și principalele materiale elaborate în cadrul proiectului:

 • PREZENTĂRI din cadrul Europa îmbătrânește! România este pregătită? - Conferința de închidere a proiectului "Servicii sociale pentru fiecare vârstnic, pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate"
 • GHID de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice (variantă print)
 • GHID de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice (variantă online)
 • ANALIZA privind situația achizițiilor de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice
 • FILM - Servicii sociale pentru fiecare vârstnic
 • COMUNICAT DE PRESĂ - Vârstnicii din România au dreptul la servicii sociale în fiecare comunitate
 • COMUNICAT DE PRESĂ - Europa îmbătrânește! România este pregătită?
 • COMUNICAT DE PRESĂ - Masă rotundă la București pentru prezentarea pachetului de documente privind achiziția de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice
 • COMUNICAT DE PRESĂ - 75 de reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, instruiți în domeniul achizițiilor publice
 • COMUNICAT DE PRESĂ - Final de proiect "Servicii sociale pentru fiecare vârstnic - pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate"
 • NEWSLETTER (ianuarie - decembrie 2019)
 • NEWSLETTER (august - decembrie 2018)
"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org