COMUNICAT DE PRESĂ: 60 de ONG-uri vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale dedicate persoanelor vârstnice
9 Iunie 2021

Ministerul Muncii și Protecției Sociale laudă inițiativa societății civile de a identifica și implementa soluții pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, îmbunătățirea acestora și de a crește numărul de profesioniști din domeniul asistenței sociale

Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj au lansat proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!” în cadrul unei conferințe online. 

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai DGASPC, Fundații si Asociații interesate de domeniul asistenței sociale și implicit preocupate de provocările izvorâte din adresarea nevoilor seniorilor.

În cadrul conferinței, a fost prezentat proiectul derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!” urmărește creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei SenioriNET, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.

Printre invitații care au adresat un mesaj participanților s-a aflat și domnul Makkai Péter János, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Proiectul Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România! cu o durată de 32 de luni are un buget total de 263,383.97 Euro, iar oportunitatea de a readuce împreună organizațiile furnizoare de servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici este realizabilă datorită finanțării nerambursabile în valoare de 247,229.17 Euro, obținută prin Active Citizens Fund România (ACF), program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale. 

Rețeaua SenioriNET, înființată în 2013, reunește în prezent, 41 de ONG-uri furnizoare de Servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice și are deja un trecut, cu rezultate durabile, însă, de-a lungul timpului, a întâmpinat și foarte multe provocări. Mariana Oancea, Responsabil rețea SenioriNet a menționat că una din cele mai mari dificultăți întâmpinate în ultimii ani de organizațiile membre a fost insuficenta și discontinua finanțare a servicilior adresate persoanelor vârstnice. Doina Crângașu, Manager de proiect, a declarat: Avem șansa unui nou început pentru SenioriNet și suntem pregătiți să planificăm viitorul rețelei.

Deoarece, prin acest proiect, inițiatorii își propun să crească capacitatea organizațiilor membre SenioriNET de a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării serviciilor sociale și medicale dedicate vârstnicilor, au fost prezentate și posibile soluții: Modelul de contractare a serviciilor adresate persoanelor vârstnice (Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change). 

Mai multe detalii aici: Comunicat post eveniment

Prezentări

Rețeaua SenioriNet: Trecut – Prezent – Viitor 

Doina Crângașu, Manager de proiect; Mariana Oancea, Responsabil rețea SenioriNet

Reforme în asistența persoanelor vârstnice

Makkai Péter János, Secretar de Stat Ministerul Muncii și Protecției Sociale

De la politicile și strategiile naționale la realitatea de la nivel local. Bune practici în asistența și îngrijirea persoanei vârstnice din România și provocările întâmpinate de furnizorii locali

Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change (Regiunea Sud Muntenia)

Gabriela Achihăi, Președinte Fundația de Sprjin Comunitar Bacău (Regiunea Est)

Nicoleta Palcu, Coordonator  Ingrijjiri Socio-Mediale, Caritas Blaj (Regiunea Centru)

Soluții propuse. Model de contractare a serviciilor adresate persoanelor vârstnice

Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change  

Perspective: Cum putem construi împreună sustenabilitatea ONGurilor furnizoare  de servicii adresate persoanelor vârstnice din România

Adriana Popescu, Expert planificare strategică

***

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org.

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org