Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate (Newsletter IANUARIE - DECEMBRIE 2019)
24 Aprilie 2019

Realizat in perioada de implementare a proiectului Servicii sociale pentru fiecare varstnic - pachet de achizitii de servicii in fiecare comunitate, implementat de Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau in parteneriat cu Asociatia Four Change si Universitatea Danubius Galati, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Newsletterul aduce in atentia celor interesati, informatii despre situatia varstnicilor si preocuparile la nivel european si national privind incluziunea sociala a acestora.

Newsletterele elaborate vin ca suport in atingerea obiectivelor proiectului, care urmaresc cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale care furnizeaza servicii sociale destinate persoanelor varstnice, de a formula si propune politici publice ce vizeaza stimularea contractarii sociale, in vederea dezvoltarii de servicii sociale pentru vârstnici in fiecare comunitate din România.

Nevoile organizatiilor neguvernamentale din domeniul social, in calitate de grup tinta al prezentului proiect, dar si nevoile persoanelor varstnice, in calitate de beneficiari indirecti ai masurilor, sunt o preocupare constanta a membrilor consortiului.

Pe langa alte actiuni de informare si constientizare, Newsletterele informative din cadrul proiectului, isi propun sa sporeasca interesul stakeholderilor fata de situatia varsniciului din Romania.

Descarca aici Newsletter 5 (IANUARIE 2019)

Descarca aici Newsletter 6 (FEBRUARIE 2019)

Descarca aici Newsletter 7 (MARTIE 2019)

Descarca aici Newsletter 8 (APRILIE 2019)

Descarca aici Newsletter 9 (MAI 2019)

Descarca aici Newsletter 10 (IUNIE 2019)

Descarca aici Newsletter 11 (IULIE 2019)

Descarca aici Newsletter 12 (AUGUST 2019)

Descarca aici Newsletter 13 (SEPTEMBRIE 2019)

Descarca aici Newsletter 14 (OCTOMBRIE 2019)

Descarca aici Newsletter 15 (NOIEMBRIE 2019)

Descarca aici Newsletter 16 (DECEMBRIE 2019)

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org